Seznam vozů s možností filtrování

Seznam vozů – vyberte jedno nebo více filtrovacích podmínek. Ihned po výběru dojde k zafiltrování v tabulce níže. Výsledek můžete setřídit kliknutím na název sloupce. Ve sloupci Odkaz – Podívej jsou odkazy na fotky a popis vozů na webu Vlakem jednoduše.cz.

wdt_ID Řada Typ Odkaz Dopravce Jednotka Třída Oddíly Počet míst Kola Kočárek Vozíčkáři Šířka dveří Typ dveří Otevírání WiFi 230 V USB Klimatizace Nízkopodlažní Přebalovák Oddíl pro děti
1 A 149 České dráhy 1. třída Kupéčka 54 ne ne ne 65 cm Zalamovací Klika ne ne ne ne ne ne ne
2 AB 349 České dráhy 1. + 2. třída Kupéčka 64 ne ne ne 65 cm Zalamovací Klika ne ne ne ne ne ne ne
3 ABfbrdtn 795 České dráhy 1. + 2. třída Velkoprostorový 61 ano ano ano 118 cm předsuvní tlačítko ne ano ne ne ne ano ne
4 ABmz 346 České dráhy 1. + 2. třída Kupéčka 60 ne ne ne 80 cm předsuvní tahem do strany ano ano ne ano ne ne ne
5 ABpee 347 České dráhy 1. + 2. třída Velkoprostorový 70 ano ano ne 77 cm předsuvní tlačítko ano ano ne ano ne ne ne
6 Abbmdz 21-90 DLB 1. + 2. třída Velkoprostorový ano ano ano předsuvní tahem do strany ano ano ne ano ne ano
7 Aee 145 České dráhy 1. třída Kupéčka 54 ne ne ne 65 cm Zalamovací Klika ne ano ne ano ne ne ne
8 Ampz 10-70 ŽSSK 1. třída Velkoprostorový ne ne ne předsuvní tlačítko ano ano ne ano ne ne ne
9 Ampz 143 České dráhy 1. třída Velkoprostorový 58 ne ne ne 72 cm předsuvní tlačítko ano ano ano ano ne ne ne
10 Apee 139 České dráhy 1. třída Velkoprostorový 60 ne ne ne 77 cm předsuvní tlačítko ano ano ano ano ne ne ne
Řada Dopravce Jednotka Třída Kola Kočárek Vozíčkáři Typ dveří Otevírání WiFi 230 V USB Klimatizace Nízkopodlažní Přebalovák Oddíl pro děti

Parametry vozu

Řada vozu: označení dle písmen, např. A na začátku označuje vozy 1. třídy, AB na začátku pak vozy obsahující 1. i 2. třídou. Ne všechny vozy v přehledu mají označení písmeny.

Typ vozu: povinné číselné označení vozů. Je to jednoznačný identifikátor.

Odkaz: po kliknutí se otevře nová stránka s fotkami, popisem a hodnocením vozu.

Dopravce: či spíše držitel vozu protože například na vlacích Českých dráh jezdí německé, slovenské, rakouské, polské či maďarské vozy. A v případě jednotek Moravia je vlastníkem Jihomoravský kraj (Jižní Morava)

Jednotka: obchodní pojmenování pro ucelenou souprava vozů, například Pendolino, RailJet… a tak po výběru InterPanter se zobrazí všechny vozy jezdící v této soupravě.

Z pohledu cestUjícího

Třída: 1. a 2. třída znamená, že vůz je kombinovaný a obsahuje sedadla první i druhé třídy.

Oddíly: kupéčka, velkoprostor nebo kombinace.

Počet míst: počet sedadel, u lůžkových a lehátkových jejich počet.

Kola / Kočárek / vozíčkáři: pokud je vyplněno ano, znamená to, že vůz je určen pro přepravu kočárků a vozíčkářů. Pro kola tu jsou rámy, úchyty nebo aspoň vyhrazené místo.

Šířka dveří: max. prostupná šířka. Tento údaj je důležitý při cestování vlakem s kočárkem. Pokud je u dvoukřídlých dveří madlo uprostřed, hodnota se počítá jen od okraje dveří po madlo. Zjednodušeně jako polovina šířky rámu dveří.

Typ dveří: zalamovací / předsuvní / zasouvací. Se zalamovacími dveřmi se setkáváme u starších typů vozů, kdy se dveře otevírají klikou dolů za současného tlaku ven z vozu a do strany. Předsuvní dveře jsou u všech novějších typů vozů a to v kombinaci s tlačítkem pro jejich otevření. Zasouvací dveře se vyskytují jen u těch nejstarších typů vozů, kdy se dveře při nástupu musí zatlačit do vozu.

Způsob otevírání dveří: klika / tahem do strany / na tlačítko. Klika se vyskytuje u starých vozů. Dveře se při výstupu otevírají přehozením kliky přes horní úvrať, stlačením dolů za současného tlaku ven z vozu a do strany. U novějších vozů jsou madla, držáky, kdy se dveře otevírají tahem do strany. Nové vozy mají dveře na tlačítko.

WiFi / 230 V / USB: pokud je vyplněno ano, tak vůz poskytuje tyto služby. V případě napájení alespoň u části sdadel.

Klimatizace: ve voze je klimatizace, okna se zpravidla nedají otevírat.

Nízkopodlažní: alespoň část vozu, alespoň nástup jedněmi dveřmi je nízkopodlažní. Nemusí to ale znamenat, že vůz je určen pro cestování vozíčkářů.

Přebalovák: alespoň na jednom záchodě ve voze je přebalovák.

Oddíl pro děti: ve voze je vyhrazen oddíl nebo část vozu pro cestování s malými dětmi. Neznamená to ale, že by současně ve voze byl přebalovák nebo místo na kočárek.

O nás

Seznam vozů je dobrovolnický projekt nadšenců české železnice. Za správnost uvedených údajů neručíme a přes veškerou snahu se v datech mohou vyskytovat chyby. Naše vize a cíle si můžete přečíst zde.

Ilustrativní obrázek
Vozy na české železnici pohledem cestujících

Doporučujeme

Fotky a hodnocení vozů najdete na webu Vlakem jednoduše.cz

Kontakt

Pokud najdete chybu, napište nám.

Autor projektu je Pavel Boucník
Kontaktovat jej můžete na vlakem.jednoduse@gmail.com